Obchodné podmienky:

Vianočné objednávky!!!! Objednávky uhradené do 15.12.2017 budú doručené do Vianoc!!!Tele­fonický kontakt je dočasne nedostupný z dôvodu zaneprázdnenosti.

1. OBJEDNÁVKA

Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetu tým, že vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Kupujúci má povinnosť vyplniť všetky povinné údaje, ktoré sú potrebné pre správne a rýchle vybavenie objednávky. Ak je kupujúcim právnická osoba, alebo SZČO musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH.

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh, kedy má kupujúci možnosť túto objednávku zrušiť. Ak objednávku mailom, alebo telefonicky zákazník nezruší do 24 hodín od jej odoslania, považuje sa za záväznú a kupujúci sa zaväzuje predbežnú faktúru doručenú mailom uhradiť najneskôr do 7 dní od objednania tovaru, ak si zvolil formu PLATBY PREVODOM vopred na účet. Ak si kupujúci zvolil formu platby DOBIERKOU a objednávku potvrdil, zaväzuje sa tento tovar vyzdvihnúť v čo najkratšom termíne od doručenia oznámenia poštou, alebo UPS a súčasne tento tovar na mieste uhradiť ak je na dobierku.

V prípade neprevzatia dobierky sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu bola spôsobená a uhradiť náklady na poštovné za poslanie 4 eurá a za vrátenú dobierku 4 eurá, teda spolu 8 eur a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vrátenia balíka na číslo účtu uvedeného vo faktúre, a pod variabilným symbolom, ktorý mu bol poslaný mailom pri objednaní tovaru. Kupujúci má právo požiadať o preposlanie tovaru opakovane a v tomto prípade sa mu k cene priráta nie celý, ale polovica sankčného poplatku, teda 4 eurá.

Obchodný zákonník

Zákon 513/1991 Zb.z 5. novembra 1991 Obchodný zákonník. Platnosť od: 18. 12. 1991. Účinnosť od: 01. 01. 2009.

DIEL I Kúpna zmluva

Povinnosti kupujúceho

 • § 447

Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou.

 • § 449

Ak sa má kúpna cena platiť pri odovzdaní tovaru alebo dokladov, je kupujúci povinný kúpnu cenu zaplatiť v mieste tohto odovzdania.

DIEL XIII Zasielateľská zmluva

 • § 607

(1) Zasielateľovi prislúcha zmluvná odplata, alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá v čase dojednania zmluvy pri obstaraní obdobnej prepravy. Okrem toho má zasielateľ nárok na úhradu potrebných a užitočných nákladov, ktoré zasielateľ vynaložil za účelom splnenia svojich záväzkov. Okrem toho má zasielateľ nárok na úhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku.

(3) Príkazca je povinný zaplatiť zasielateľovi odplatu a vzniknuté náklady bez zbytočného odkladu po tom, čo zasielateľ zabezpečil obstaranie prepravy uzavretím potrebných zmlúv s dopravcami, prípadne medzi zasielateľmi .


2. KTO JE KTO

„Kupujúcim“ sa rozumie v elektronickom obchode fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania

„Predávajúcim“ sa rozumie ARTsablony s.r.o., Kollárová 7, Trebišov, Slovenská republika IČO: 46417834, IČ DPH:SK2023382339

Spotrebiteľom je pre účely odstúpenia od zmluvy v zmysle zák. č. 114/2007 Z.z. chápaná fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania

FAKTURAČNÉ ÚDAJE ESHOP:

AHAdecor Slovakia s.r.o. Kollárová 1077/7 075 01 Trebišov Slovenská Republika IČO: 47884312 DIČ: 2024156904 Okresný súd Košice I. oddiel: Sro vložka č. 36227/V

Banka: Všeobecná úverová banka

FAKTURAČNÉ ÚDAJE ARTSABLONY s.r.o. (realizácie pre firmy – nákup na IČO):

ARTsablony s.r.o. Kollárová 1077/7 075 01 Trebišov Slovenská Republika IČO: 46417834 IČ DPH: SK2023382339 Okresný súd Košice I. oddiel: Sro vložka č. 28728/V

Banka: Všeobecná úverová banka

3. PODMIENKY DODANIA

Tovar sa zaväzujeme dodať do 30 dní od vytvorenia objednávky, avšak zvyčajne tovar expedujeme do 10 prac. dní od vytvorenia objednávky. Spolu s tovarom zasielame v balíku aj faktúru, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list. V prípade ak časť objednávky nemáme skladom po dohode Vám môžeme zaslať tovar po častiach, pričom výšku dopravných nákladov hradí predajca.

Cena poštovného pre vase-obrazy.sk:

 • Kuriér UPS SLOVENSKO – 3,70 EURO s dodávkou nasledujúci pracovný deň po expedícii z nášho skladu
 • Kuriér UPS ČESKO – 9,60 EURO s dodávkou do dvoch pracovných dní po expedícii z nášho skladu
 • NAD 70€ JE POŠTOVNÉ ZDARMA

Spôsob platby:

 • Dobierka (platba pri prevzatí balíka)
 • Platba prevodom vopred na účet VUB
 • Platba prevodom vopred PAYPAL

Cena poštovného pre ARTsablony.sk:

 • Kuriérom UPS alebo poštou –4€
 • Kuriérom UPS pre ČESKO – 4€
 • NAD 70 € JE POŠTOVNÉ ZDARMA

Spôsob platby:

 • Dobierka kuriérom UPS
 • Platba prevodom vopred na účet VUB
 • Platba prevodom vopred PAYPAL

Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v polovičnej výške, ako je uvedené v prvom bode. V prípade nevyzdvihnutia DOBIERKY si vyhradzujeme právo zamietnuť tomuto kupujúcemu každú ďalšiu objednávku, ktorú si objedná formou dobierky, schválené budú len objednávky platené platbou vopred.

4. AKO PLATIŤ

Po uskutočnení objednávky bude na váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. V prípade, že ste zvolili platbu prevodom, riaďte sa údajmi uvedenými v predbežnej faktúre, ktorá Vám bola doručená po objednaní tovaru mailom. Daňový doklad posielame mailom, daňový doklad poštou posielame na vyžiadanie.

Všetky uvádzané ceny sú vrátane 20 % DPH.

Ponúkame možnosti platieb na území Slovenskej republiky

 • DOBIERKA: Platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby kuriérovi UPS. Za tovar platíte až pri jeho prevzatí od doručovateľa. V prípade nevyzdvihnutia DOBIERKY si vyhradzujeme právo zamietnuť tomuto kupujúcemu každú ďalšiu objednávku, ktorú si objedná formou dobierky, schválené budú len objednávky platené platbou vopred. Ak hodnota objednaného tovaru presiahne 150 € – má právo predávajúci požadovať zálohovú platbu vo výške 50% kúpnej ceny. V odôvodnených prípadoch má právo predávajúci požadovať až 100% kúpnej ceny ako zálohovú platbu. Sankčné poplatky v prípade neprebratia dobierky sú rozpísané v prvom bode obchodných podmienok.
 • PLATBA NA ÚČET VOPRED: Bezhotovostná platba prostredníctvom prevodu na náš účet, číslo účtu Vám bude automaticky zaslané mailom po objednaní tovaru. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.
 • PLATBA PRIAMYM VKLADOM VOPRED: priamo vo VÚB banke,číslo účtu Vám bude automaticky zaslané mailom po objednaní tovaru. Pri priamom vklade na účet vo VÚB banke si banka účtuje poplatok za vklad.

Ponúkame možnosti platieb na území Českej republiky

 • Bezhotovostná platba prostredníctvom prevodu na náš účet FIO banky. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

5. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru. Pri mechanickom poškodení výrobku kupujúcim,skla­dovaním výrobku v nevhodných podmienkach kupujúcim táto záruka zaniká. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci len vtedy, ak neboli spôsobené kupujúcim. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru od prepravcu tento tovar skontrolovať, v prípade poškodenia tovaru pri preprave tovar neprebrať. Prípadné chyby v objednávke, ako chýbajúca časť objednávky, zlá farba, alebo rozmer produktu je nutné nahlásiť čo najskôr mailom, pre rýchle vybavenie nápravy.

Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. Záruka sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie chýb v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo výmenu tovaru za ten istý. (Ak chýba nejaká časť objednávky, písmenko, alebo iná časť objednávky, predávajúci túto chybu bezodkladne napraví.) V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť,(zlá farba, alebo rozmer produktu) má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Kupujúci nemá právo žiadať výmenu tovaru za iný, ak je tovar, ktorý predtým objednal dostupný. (Náhla zmena napríklad motívu na obraze, alebo motívu nálepky, farby nálepky, rozmeru šablóny)

V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na adresu predávajúceho: ARTsablony s.r.o., Kollárová 7, Trebišov 07501. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Po obdržaní tovaru, písomnej reklamácií a kópie faktúry je predávajúci povinný do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania. Formulár nájdete TU Reklamačný formulár

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní

 1. prevzatia tovaru (tovar sa považuje za prevzatý okamihom,keď spotrebiteľ, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru)
 2. uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
 3. uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, napríklad mailom. Ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci.

Tovar musí byť v stave, v akom bol kupujúcemu doručený. Nesmie byť použitý, nalepený, prilepený a nesmie mať odstránené ochranné fólie. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar pošleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar, ktorý bude doručený dobierkou na našu adresu nebude vyzdvihnutý.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Upozornenie: S ohľadom na ust. § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. nie je možné vrátiť tovar, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. V našom e-shope je možné si zakúpiť tovar v ktorom si spotrebitelia vyberajú vlastné farby, farebné variácie alebo upravujú štandardné rozmery. Podľa tohto zákona spotrebiteľom pri tomto tovare NEMÁ právo odstúpiť od zmluvy. Prosíme preto ctených zákazníkov aby od zmluvy pri tomto tovare neodstupovali, nakoľko tovar Vám bude vrátený a budeme od Vás požadovať úhradu za poštovné. V prípade neprevzatia dobierky s takýmto tovarom, je zákazník povinný uhradiť 100% kúpnej ceny tovaru+náklady na poštovné a náklady na poštovné za vrátenie zásielky+ náklady na znovuposlanie balíka, prevodom na účet v banke vopred. Formulár nájdete TU Odstupenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

7. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

8. NA KONIEC

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami predaja a že s nimi súhlasí.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/…orov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.