mladý inovatívny podnikateľ 2010

Mladý inovatývny podnikatel

Mladý inovatívny podnikateľ 2010

Už po 4-tý krát sa v bratislavskom Pállfyho paláci udeľovali ceny pre úspešných mladých podnikateľov a podnikateľky. Na podujatí dňa 14. septembra 2010 s názvom „Mladý inovatívny podnikateľ 2010“ nechýbala ani manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová. Vo svojom príhovore nezabudla pripomenúť, že podnikanie nie je až také jednoduché, ako to navonok vyzerá. „Veľa predpisov sa často mení a pri podnikaní je stále zbytočne veľká byrokracia a nízka vymožiteľnosť práva. Každá vláda prijíma nové rozhodnutia a snaží sa vhodnou hospodárskou politikou štátu prispieť k zabezpečeniu kvalitnejšieho podnikateľského prostredia, bez byrokratických prekážok a obmedzení na prospech celej spoločnosti. Verím, že o to sa bude usilovať aj súčasná vláda,“ uviedla manželka prezidenta SR. Ako dodala: „Sme v situácii, kedy sa všetko naraz nedá zmeniť, ale postupne sa blížime k podmienkam vyspelých ekonomík, k čomu výrazne prispievate aj vy – mladí inovatívni slovenskí podnikatelia. Prichádzate s novými nápadmi, ktoré aj realizujete vo vašich podnikateľských plánoch.“

Mladý inovatívny podnikateľ je národnou súťažou mladých podnikateľov, ktorí riadia úspešnú firmu. Jej cieľom je podporiť chuť mladých ľudí do podnikania na Slovensku, ako aj kreativitu a uplatňovanie nových prístupov. Organizátorom súťaže je Junior Chamber International – Slovakia v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania.


„Mladý inovatívny podnikateľ 2010“

„Mladý inovatívny podnikateľ 2010“ je národná sútaž mladých podnikateľov, ktorí vedú úspešnú firmu. Má podporiť na jednej strane chuť mladých ludí do podnikania na Slovensku, ako aj kreativitu, uplatňovanie nových prístupov na druhej strane. „Mladý inovatívny podnikateľ 2010“ je súčasťou celosvetovej sútaže „Creative young Entrepreneur Award“ ktorú organizuje naša materská organizácia Junior Chamber International, ktorá je jednou z najväčších organizácii pre mladých lídrov a podnikateľov na svete so sídlom v USA. Organizácia má okolo 200 000 členov v 120 krajnách sveta. Slovenská republika sa do tejto šúťaže zapojí po štvrtý krát.

Domnievame sa, že malé a stredné podnikanie je základom dobre fungujúcej ekonomiky a malé a stredné firmy musia byť invenčné a kreatívne aby „prežily“ v tvrdej konkurencii. A práve mladí ludia sú buď živnostníci alebo majitelia týchto malých a stredných firiem.

„Mladý inovatívny podnikateľ 2010“ sa vyhlási na slávnostnom podujatí v septembri 2010 za účasti osobností verejného a spoločenského života. Nominácie budú posudzovať predstavitelia podnikateľských združení ako aj významní úspešní podnikatelia slovenských ako aj zahraničných firiem pôsobiacich na slovensku.